Information

Här hittar du våra föreningsnyheter samt målgruppsanpassad information om hissar och rulltrappor.

För branschföretag säkerhetsbroschyrer, olycksrapportering, regelverk

För fastighetsägare skötsel, modernisering, efterinstallation, tillgänglighetsanpassning, säkerhet

För användare säkert användande av hissar och rulltrappor