Vårmöte 2022

Härmed inbjudes du att delta vid firandet av Hissförbundets 30-årsjubileum!
Torsdagen den 12 maj är du varmt välkommen att fira Hissförbundets årsjubileum tillsammans med oss. Vi inleder med vårmöte hos Teknikföretagen. Firandet äger sedan rum på Nationalmuseum i Stockholm.

PROGRAM – För inbjudna gäster

MÖTE, TEKNIK- OCH SÄKERHETSKOMMITTÉN
13.00 – 15.00, Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Du hittar dagordningen här.

VÅRMÖTE
15.00 – 17.30, Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Du hittar dagordningen här.

JUBILEUMSMIDDAG
18.00 – 22.00, Nationalmuseum i Stockholm

Du hittar det kompletta programmet här.

Meddela om du har möjlighet att fira med oss senast den 2 maj.
Denna gång finns inte möjlighet att delta digitalt.

Välkommen att fira med oss!
Hissförbundet med styrelsen

 

Bild: ITK