Glashiss

Möte med Teknik- och Säkerhetskommittén

Välkommen till möte med Hissförbundets Teknik- och Säkerhetskommitté, som äger rum i samband med Hissförbundets vårmöte, i år hos Hydroware i Alvesta. Det är samma anmälan som till vårmötet.

Här kommer du till mötesagendan.

Väl mött!