Nordiska Hissmässan

PRESSMEDDELANDE från Nordiska Hissmässan

Mässan kommer att arrangeras den 31 januari 2023 på Scandic Infra City i Stockholm.

  • Vi tror på och ser fram emot det personliga mötet en mässa innebär, framförallt nu efter en lång pandemi. Ett perfekt tillfälle att ses, bygga relationer och diskutera framtida utmaningar i branschen, säger Victor Ljung på Hissmekano, medlem i mässans Advisory Group och utställare.

Nordiska hissmässan samlar alla som levererar, installerar eller på annat sätt jobbar med hissar och komponenter i Norden. Man bjuder in alla som arbetar med att montera och serva alla typer av hissar och rulltrappor. Dessutom bjuds alla hisskonsulter, bostadsrättsförenings styrelser samt fastighetsägare och förvaltare som berörs av hissfrågor i sitt arbete till mässan.

Förutom mässan kommer ett aktuellt seminarieprogram erbjudas besökarna. Branschen står inför många utmaningar och möjligheter då kraven på säkra hisslösningar växer och många gamla hissar kommer behöva bytas eller moderniseras inom en inte allt för avlägsen tid.

Ambitionen är att vidareutveckla konceptet och skapa en återkommande mötesplats för alla i branschen. Nästa upplaga av Nordiska Hissmässan kommer hösten 2024.

För mer information kontakta:
Bo Magnusson, Projektledare
bo.magnusson@oxbridgelive.com
070-3323390
Se även hissmassan.com