Hisstekniker

Möte med Utbildningskommittén

Nästa möte med Hissförbundets Utbildningskommitté hålls onsdag den 29 maj kl 12.45-14.45 på Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba.