Dator och kaffekopp

Möte med Utbildningskommittén

Möte med Hissförbundets utbildningskommitté.

Mötet äger rum i anslutning till YH-Xenters ledningsgruppsmöte.