Glashiss

Möte med Teknik- och Säkerhetskommittén

Välkommen till möte med Hissförbundets Teknik- och Säkerhetskommitté!

Datum: Onsdag 8 mars 2023
Tid: 14:00-16:00
Plats: Digitalt via Teams, länk skickas ut separat

Ärenden

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Godkännande av dagordning
 • 3. Föregående protokoll inkl. genomgång av åtgärdslistan

Fokus Säkerhet

 • 4. Olycksfallsrapportering hiss- och rulltrappor
 • 5. Övriga säkerhetsfrågor hiss- och rulltrappor

Fokus Teknik

 • 6. Swetic
 • 7. Nytt kring föreskrifter
 • 8. Nytt från standardisering
 • 9. Inkomna frågor
 • 10. Övriga teknikfrågor

Övrigt

 • 11. Nytt från myndigheter och departement
 • 12. ELA
 • 13. Nytt från styrelse och övriga kommittéer
 • 14. Övriga frågor
 • 15. Kommunikation
 • 16. Nästa möte

Vill du ta upp något? Maila dina punkter till kansliet, hissforbundet@tebab.com.