Glashiss

Möte med Teknik- och Säkerhetskommittén 28 november

Datum: Måndag 28 november 2022
Tid: 15:00-17:00
Plats: Teknikföretagens Branschgrupper, Storgatan 5, Stockholm

 • Agenda
  1. Mötets öppnande
  2. Godkännande av dagordning
  3. Föregående protokoll inkl. genomgång av åtgärdslistan
 • Fokus Säkerhet
  4. Uppdatering om nya standarden SS763510:2022 (Krav på skydd av hissar för utrymning)
  Johan Westerlund, BRIAB
  5. Olycksfallsrapportering hiss- och rulltrappor
  6. Övriga säkerhetsfrågor hiss- och rulltrappor
 • 
Fokus Teknik

  7. Swetic
  8. Nytt kring föreskrifter
  9. Nytt från standardisering
  10. Inkomna frågor
  11. Övriga teknikfrågor
 • Övrigt
  12. Nytt från myndigheter och departement
  13. ELA
  14. Nytt från styrelse och övriga kommittéer
  15. Övriga frågor
  16. Kommunikation
  17. Nästa möte

Vill du ta upp något? Maila dina punkter till kansliet, anne.geitmann@tebab.com.