Hissförbundets höstmöte 2018

Hissförbundets höstmöte hålls torsdag den 15 november på Elof Lindälvs Gymnasium i Kungsbacka.

Inbjudan och program kommer att skickas ut till medlemmar och associerade medlemmar i början av oktober.