Möte med Hissförbundets Tekniska Kommitté

Nästa möte med Hissförbundets Tekniska Kommitté hålls måndag den 7 maj 2018 kl 13-16 på Teknikföretagen i Stockholm.