Möte med Hissförbundets Tekniska Kommitté

Nästa möte med Hissförbundets Tekniska Kommitté hålls onsdag den 7 februari 2018 kl 13-16 på Teknikföretagen.

Inbjudan kommer att skickas ut till medlemmar och associerade medlemmar ca två veckor innan mötet.