Glashiss

Möte med Teknik- och Säkerhetskommittén 10 november 2021

Välkommen till Hissförbundets Teknik- och Säkerhetskommitté den 10 november kl. 13.00-15.00.

Det blir ett hybridmöte där du antingen deltar på plats i Stockholm eller digitalt. Anmäl dig här.

Ärenden
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Föregående protokoll inkl. genomgång av åtgärdslistan

Fokus Säkerhet
4. Olycksrapportering hiss- och rulltrappor
5. Övriga säkerhetsfrågor hiss- och rulltrappor

Fokus Teknik
6. Swetic
7. Nytt kring föreskrifter
8. Nytt från standardisering
9. Inkomna frågor
10. Övriga teknikfrågor

Övrigt
11. Nytt från myndigheter och departement
12. ELA
13. Nytt från styrelse och övriga kommittéer
14. Övriga frågor
15. Kommunikation
16. Nästa möte

Vill du ta upp något? Maila dina punkter till kansliet, anne.geitmann@tebab.com.