Glashiss

Möte med Teknik- och Säkerhetskommittén 10 november 2021

Välkommen till Hissförbundets Teknik- och Säkerhetskommitté den 10 november kl. 13.00-15.00.

Det blir ett hybridmöte där du antingen deltar på plats i Stockholm eller digitalt. Anmäl dig här.

Agendan publiceras närmare mötet.