Möte med Hissförbundets Rulltrappskommitté

Nästa möte med Hissförbundets Rulltrappskommitté hålls måndag den 7 maj kl 9.30-12.00 på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm.