Möte med Hissförbundets Rulltrappskommitté

Nästa möte med Hissförbundets Rulltrappskommitté hålls torsdag den 15 mars kl 9.30-13.00 på Teknikföretagen.

Inbjudan och agenda kommer att skickas ut till Hissförbundets medlemmar och associerade medlemmar ca två veckor innan mötet.