Möte med Hissförbundets Rulltrappskommitté

Nästa möte med Hissförbundets Rulltrappskommitté hålls onsdag den 15 november 2017 kl 9.30-13.00 på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm