Kurs i Entreprenadjuridik

Goda kunskaper i byggandets spelregler kan vara helt avgörande för bygg- eller anläggningsentreprenörer. Deltagarna får grundläggande entreprenadjuridiska kunskaper för att kunna bevaka sitt företags rättigheter och skyldigheter. Utbildningens tyngdpunkt ligger på en grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 samt relevanta bestämmelser i underentreprenadavtalen AB-U 07 och ABT-U 07.

Kursen anordnas i samarbete med Byggbranschens Utbildningscenter (BUC), som är en del av Byggföretagen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla inom bygg- och anläggningssektorn med behov av grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik.

Utbildningsinnehåll

  • Praktisk avtalsrätt och genomgång av viktiga begrepp
  • Upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer
  • Grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 med tyngdpunkt på:
  • Åtagandets omfattning
  • Ändrings- och tilläggsarbeten
  • Hinder och störningar
  • Garantitider
  • Fel och brister
  • Ekonomi och besiktning
  • Kompletterande viktiga regler i underentreprenörsavtalen

Anmälan

Anmäl dig här. Sista anmälningsdag är den 25 mars.

Observera att kursen kan ställas in vid för få anmälda deltagare. Avbokning av anmälda deltagare är inte möjligt efter att sista anmälningsdatum har passerat och kursen har bekräftats.

Varmt välkommen!