Digital kurs i Entreprenadjuridik, två halvdagar – OBS Nya datum

Goda kunskaper i byggandets spelregler kan vara helt avgörande för bygg- eller anläggningsentreprenörer. Deltagarna får grundläggande entreprenadjuridiska kunskaper för att kunna bevaka sitt företags rättigheter och skyldigheter. Utbildningens tyngdpunkt ligger på en grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 samt relevanta bestämmelser i underentreprenadavtalen AB-U 07 och ABT-U 07.

Kursen anordnas i samarbete med Byggbranschens Utbildningscenter (BUC), som är en del av Byggföretagen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla inom bygg- och anläggningssektorn med behov av grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik.

Utbildningsinnehåll

  • Praktisk avtalsrätt och genomgång av viktiga begrepp
  • Upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer
  • Grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 med tyngdpunkt på:
  • Åtagandets omfattning
  • Ändrings- och tilläggsarbeten
  • Hinder och störningar
  • Garantitider
  • Fel och brister
  • Ekonomi och besiktning
  • Kompletterande viktiga regler i underentreprenörsavtalen

Anmälan
Sista anmälningsdag 28 augusti

Anmäl dig här

Observera att kursen kan ställas in vid för få anmälda deltagare.

Varmt välkommen!