Kurs i BAS P/U för hissbranschen

Hissförbundet bjuder in till kurs i BAS P/U för hissbranschen fredag den 23 mars 2018.

Kursen anordnas tillsammans med Byggindustrins Entreprenörsskola och vänder sig till er på hissföretagen som hanterar arbetsmiljöfrågorna och avser ge kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö vid hissentreprenader. Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

Förkunskaper: Praktisk erfarenhet från hissbranschen arbetsledande ställning rekommenderas. Grundläggande arbetsmiljö­kunskaper.

Sista anmälningsdag är den 23 februari. Program för kursen finns att ladda ner här