Kurs i AMA EL 16 för hissbranschen

Hissförbundet bjuder in till en kurs i AMA EL 16 för hissbranschen torsdag den 16 november kl. 9.00-16.00 på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm.

Kursen anordnas tillsammans med Svensk Byggtjänst och vänder sig till er på hissföretagen som är involverade i anbudsfasen.

Kursen ger kunskap om de regler som gäller vid upprättande och tolkande av en teknisk beskrivning som upprättas med hjälp av AMA EL 16. Kursen behandlar även Råd och anvisningar till AMA EL (RA EL 16) samt AMA-nytt.

Kursen består av två delar: en generell introduktion till AMA EL på förmiddagen, och en del som tar upp innehållet och exempel som rör hiss på eftermiddagen.

Förkunskaper:
Praktisk erfarenhet från arbete med förfrågningsunderlag som är upprättat med AMA EL.

Kursavgift:
Medlem eller Associerat medlem i Hissförbundet 4 300 SEK
Icke medlem 5 300 SEK.

I priset ingår lunch, kaffe och kursdokumentation. Vid fler än 5 deltagare från ett och samma företag lämnas viss rabatt.

Sista anmälningsdatum är den 19 oktober.

AMA EL Kursprogram