Utbildningskommitte

Kickstart digitalisering inriktning service- och installationsföretag

Välkommen till Kickstart digitalisering med inriktning mot service- och installationsföretag.

Kickstart är ett digitaliseringsinitiativ med syfte att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Små och medelstora företag som arbetar i, eller nära, industrin, får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja sin digitalisering – oavsett var på resan man befinner sig.

Denna Kickstart arrangeras av TEBAB specifikt för service- och installationsföretag. Att ta del av Kickstart Digitalisering innebär att ditt företag investerar två heldagar bestående av en heldag den 13/9 och två halvdagar 1/10 och 23/10 med workshops kring digitalisering.

För att få ut så mycket  som möjligt av Kickstart ser vi av erfarenhet att det är bra om 2-3 personer deltar från företaget, i ledning eller motsvarande beslutsfattande position.

Ladda ner inbjudan i pdf