Interlift 2022

Mellan den 26-29 april 2022 är det dags igen för världens viktigaste hissmässa. Interlift i Augsburg, Tyskland. Mässan brukar hållas hösten vartannat år, men flyttades ett halvt år på grund av covid-pandemin. För mer information, se mässans hemsida.

Hissförbundet kommer vara på plats den 28 april.

Bild: Interlift