Infodag kring hissar för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Välkommen till en spännande dag med fokus på att göra det lättare att äga en hiss!

Fastighetsägarna, SABO och Hissförbundet bjuder in till en gemensam infodag kring hissar för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Syftet med infodagen är att göra det enklare för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att vidta åtgärder för att hissen ska fungera bra och är säker att använda.

Under dagen kommer vi att beröra ett antal olika områden och frågeställningar:

– Vad händer när hissen står still?
– Hur funkar en hiss? Vad säger regelverket?
– Årlig besiktning – under och efter
– Tips och tricks för att undvika dyra driftsstopp
– Modernisering för höjd säkerhet och sänkta energikostnader
– Ingen hiss? Nu är det enkelt att efterinstallera hiss
– Upphandling av hiss- och hisstjänster – vad bör man tänka på?

Ladda ner program för infodagen här

OBS: Begränsat antal platser. Anmäl dig senast torsdag den 8 februari 2018.

Välkommen!