Möte med Hissförbundets Rulltrappskommitté

Hissförbundets Rulltrappskommitté håller sitt nästa möte onsdag den 18 maj 2016 kl. 15.00 – 17.00.