Hissförbundets Höstmöte 2022

Vi ser fram emot en intressant och trevlig eftermiddag tillsammans med extra årsmöte och en seminariedel med fokus på kompetensförsörjning och säkerhet (se nedan för programmet).

Under årsmötet ska vi bland annat besluta om en stadgeändring då stadgarna behöver anpassas till Hissförbundets nya organisatoriska struktur som registrerad förening.

I god tid innan mötet får du del av förslag på budget, verksamhetsplan samt nya stadgar.

Program

 • 12:00-13:00  Lunch
 • 13:00-13:45  Extra årsmöte – se separat agenda
 • 13:45-14:00  Ungdomskommunikation:
  Verktygslåda för Hissförbundets medlemsföretag
 • 14:00-14:15  Bensträckare
 • 14:15-14:50  Gästtalare Berndt Jonsson,
  nationell arbetsmiljösamordnare, Byggföretagen
  Hur arbetar Byggföretagen med att förändra säkerhetskulturen i branschen?
 • 14:50-15:00 Avrundning
 • 15:00-17:00  Möte med Hissförbundets Teknik- och Säkerhetskommitté – se separat agenda

Välkommen,
Anne Geitmann, Generalsekreterare Hissförbundet