Hissförbundets Höstmöte 2021

Välkommen till Hissförbundets höstmöte onsdagen den 10 november, i år på plats hos Teknikföretagen i Stockholm! Det kommer även erbjudas möjlighet till att närvara digitalt.

Varmt välkommen med din anmälan!

PROGRAM

10:00-10:30 Extra föreningsstämma
10:30-11:00 Medlemsmöte
11:00-11:15 Bensträckare
11:15-12:00 Gästtalare Anna Ryberg Ågren, VD Byggmaterialindustrierna, om Byggindustrins framtida materialförsörjning – trender och utmaningar i en tid av stigande priser och osäkra leveranskedjor.
12:00-13:00 Lunch & mingel
13:00-15:00 Teknik- och Säkerhetsmöte, separat anmälan krävs.

Här hittar du dagordning för höstmöte (inkl. extra årsstämma och medlemsmöte).

Vi ser fram emot att ses!