Bostadsrättsmässan 2016 i Göteborg

Bostadsrättsmässan 2016 i Göteborg äger rum den 11-12 november på Svenska Mässan. Läs mer om mässan i Göteborg här.

Mer information finns även i informationsbroschyren som finns att ladda ner här.