Bostadsrättsmässan 2016 i Malmö

Bostadsrättsmässan 2016 i Malmö äger rum den 7-8 oktober på Malmömässan. Läs mer om mässan i Malmö här.

Mer information finns även i informationsbroschyren som finns att ladda ner här