Kurs BAS P/U

Utbildningen vänder sig till dig som ska vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS P) samt för utförandet (BAS U) och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning. Syftet är att ge kunskap och färdighet för att kunna agera som byggarbetsmiljösamordnare för en säker arbetsmiljö. Kursen anordnas tillsammans med Sveriges Byggindustriers Entreprenörsskolan.

Anmäl dig här

Se kursinnehåll