BAS P/U kurs för hissbranschen – Malmö

Hissförbundet bjuder in till kurs ”Byggarbetsmiljösamordnare (BAS)” onsdag den 19 oktober 2016, kl. 08.00–16.30 på Comfort Hotel Malmö, Carlsgatan 10C, 211 20 Malmö.

Kursen anordnas tillsammans med Byggindustrins Entreprenörsskola och vänder sig till er på hissföretagen som hanterar arbetsmiljöfrågorna och avser ge kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö vid hissentreprenader. Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

Förkunskaper:
Praktisk erfarenhet från hissbranschen arbetsledande ställning rekommenderas. Grundläggande arbetsmiljö­kunskaper.

Välkommen med anmälan senast 30 september