Hissförbundets Rulltrappskommitté möte

Hissförbundets Rulltrappskommitté har möte den 30 augusti kl. 9.30 – 12.00 på Teknikföretagen i Stockholm.