Utbildning: Safety First – save the date!

Är du arbetsledare och strävar efter att ytterligare höja säkerhetsmedvetandet inom ditt team och företag? Hissförbundet presenterar en specialdesignad kurs med syfte att sprida viktig kunskap om säkra arbetsmetoder, ansvaret som ledningen bär samt hur goda rutiner sätts.

Under denna kurs ledd av branschexpert Fredrik Gustafsson från Kone får du tillgång till avgörande information och praktiska verktyg för att säkerställa att arbete med hissar och rulltrappor sker säkert. Målet är att ge dig kunskapen och resurserna för att skydda dina medarbetare och samtidigt förbättra effektiviteten och kvaliteten på era projekt.

Kursnamn: Safety First
Datum & tid: 29 maj, kl. 09:00 – 16:00
Plats: Hissförbundet, Storgatan 5, Stockholm
Kostnad: MedlemsprisSEK 2900,
ej medlem SEK 3400 (pris per person, inkluderar kursmaterial)

Anmälan öppnar snart!

Vi ser fram emot att välkomna dig och bidra till din professionella utveckling inom säkerhetsarbetet för hissar och rulltrappor.

Kursens innehåll
& vem den riktar sig till

Kursen är öppen för alla som är intresserade av säkerhetsaspekterna av arbete med hissar och rulltrappor, men är särskilt värdefull för arbetsledare som vill sprida kunskap och höja säkerhetsmedvetandet inom sitt företag.

  • Riskidentifiering: Lär dig vilka risker som finns inom vårt arbete och hur du kan förutse dem.
  • Erfarenhetsutbyte om olyckor och tillbud: En unik möjlighet att dela och lära av verkliga händelser.
  • ELA:s säkerhetsprinciper: Utforska beprövade och säkra metoder för arbete.
  • Ansvarsfördelning: Förstå det kritiska ansvaret som vilar på såväl arbetsledning som tekniker.
  • Riskbedömning och skyddsronder: Få insikter i hur dessa verktyg kan användas för att förebygga olyckor.
  • Incidentinsamling, utredning och återkoppling: Lär dig processerna för att hantera incidenter effektivt.

Deltagarna uppmuntras att komma förberedda med exempel på vanliga brister de har observerat, för ett interaktivt och engagerande erfarenhetsutbyte.

Missa inte denna chans att lära dig från en av branschens främsta experter och att nätverka med andra yrkesverksamma som delar ditt engagemang för säkerhet.

Utbilda dig för säkerheten. Vi ses på kursen!

Okt 01