ELA Säkerhetsbroschyr för hissbranschen

För att främja säkerheten inom hissbranschen i Europa har European Lift Association (ELA) tagit fram säkerhetsbroschyren ”Grundläggande säkerhetsprinciper för hissar”.

Broschyren som Hissförbundet nu översatt till svenska finns att ladda ner här.

ELA Säkerhetsbroschyr