Efterinstallation av hiss

Att efterinstallera en hiss är en mycket bra investering i bostadshusets tillgänglighet och attraktivitet. Här har vi sammanställt information om tekniska möjligheter och offentliga stödmedel.

Information om efterinstallation

Med dagens tekniska lösningar går det att efterinstallera hissar i de flesta bostadshus – något som avsevärt höjer livskvalitén för äldre, barnfamiljer och rörelsehindrade.  Ladda ned här.

Stöd för bostäder för äldre

Fastighetsägare kan ansöka om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Detta stöd kan även inkludera efterinstallation av hiss.

Hissförbundet bad Boverket om ett förtydligande om stödet kräver att äldre redan bor i trappuppgången. Enligt Boverket är detta inte ett krav utan anpassningen definieras i förordningen som förbättringar av gemensamma utrymmen, i eller i anslutning till en byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt, för att främja kvarboende för äldre personer genom ökad tillgänglighet och trygghet. Det finns inget krav på att de personer som nu bor i trappuppgången ska ha uppnått viss ålder. Kravet är att åtgärden ska främja möjligheten för äldre personer att nu eller i framtiden kunna bo kvar i sina bostäder.

Om du har frågor om stödet ska du vända dig till länsstyrelsen. Länsstyrelsen i det län där byggnaden finns beslutar om stödet och det är dit du skickar din ansökan. Adresser och telefonnummer hittar du på länsstyrelsernas webbplats: www.lansstyrelsen.se

Även på Boverkets hemsida kan du läsa mer om stöd för bostäder

Påbyggnadsbonus

Påbyggnadsbonusen är en del av det statliga investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande. Bonusen innebär att den som bygger nya hyresbostäder och studentbostäder genom att utöka antalet våningsplan i en befintlig byggnad kan få en bonus utöver grundstödet.

Bonusen kan ges om antalet våningsplan med bostäder utökas i en befintlig byggnad och minst fem lägenheter byggs per nytt våningsplan. Då kan grundstödet, det vill säga det högsta stödbeloppet per kvadratmeter boarea som ges i respektive region, höjas med 75 procent.

Om du har frågor om stödet ska du vända dig till länsstyrelsen. Länsstyrelsen i det län där byggnaden finns beslutar om stödet och det är dit du skickar din ansökan. Adresser och telefonnummer hittar du på länsstyrelsernas webbplats: www.lansstyrelsen.se

Mer om investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande, inkl. påbyggnadsbonusen, finns på Boverkets hemsida.