Kategoriserade inlägg: Okategoriserade

Bli associerad medlem i Hissförbundet

För att ge fler företag med koppling till hissbranschen möjlighet att ta del av arbetet inom Hissförbundet har det beslutats

Kurs i AMA EL 16 för hissbranschen

Kursen vänder sig till de på hissföretagen som är involverade i anbudsfasen. Kursen ger kunskap om de regler som gäller

Ny version av Boverkets föreskrifter om hissar

Boverket har publicerat en ändringsförfattning till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 2012:11 H12.

Hissförbundet får ny ordförande

Anledningen till att Juha avgår är att han utsetts till ny VD för KONE Frankrike. Daniel Nyman som är vice-ordförande