Inlägg av: camilladattermark

Ny säkerhetsbroschyr för hissbranschen

För att främja säkerheten inom hissbranschen i Europa har European Lift Association (ELA) tagit fram säkerhetsbroschyren ”Grundläggande säkerhetsprinciper för hissar”.

Bli associerad medlem i Hissförbundet

För att ge fler företag med koppling till hissbranschen möjlighet att ta del av arbetet inom Hissförbundet har det beslutats

Kurs i AMA EL 16 för hissbranschen

Kursen vänder sig till de på hissföretagen som är involverade i anbudsfasen. Kursen ger kunskap om de regler som gäller

Hissförbundet får ny ordförande

Anledningen till att Juha avgår är att han utsetts till ny VD för KONE Frankrike. Daniel Nyman som är vice-ordförande