Hissförbundets Anne Geitmann lämnar vidare rollen som Generalsekreterare

Efter fyra år som Hissförbundets Generalsekreterare har det blivit dags för Anne Geitmann att lämna vidare stafettpinnen. Under åren har hon framförallt förtydligat kompetensförsörjningsfrågan med fokuserade kampanjer riktade till ungdomar.

Vad tar du med dig från åren som Hissförbundets generalsekreterare?

– Vikten av att identifiera tydliga frågor med relevans för alla medlemsföretag, som i Hissförbundets fall handlar om säkerhet, kompetens och tillväxt. Sedan är det kansliets uppgift att bryta ner frågorna till hanterbara mål som medlemmar efter intresse och kompetens kan engagera sig i. Det ska vara enkelt och tydligt, och här lyckas Hissförbundet mycket bra genom sina kommittéer som erbjuder allt ifrån erfarenhetsutbyte kring säkerhetsrisker till inflytande över YH-skolans utbildningsplan.

– Jag tar även med mig insikten om att man måste kunna ta användarperspektivet för att driva sina frågor. Alla branscher tenderar att bli lite hemmablinda och då är det kansliets ansvar att säkerställa att kommunikationen är anpassad till målgruppen, såsom kunder, framtida medarbetare eller politiker. Här har Hissförbundet med mycket kompetenta kollegor inom kommunikationskommittén och på kansliet gjort stora framsteg.

Hur ser du på branschens framtid?

– Säkerheten för tekniker och användare kommer alltid att vara frågan som engagerar flest inom branschen. Men den avgörande faktorn för alla medlemsföretags utveckling är faktiskt bristen på tekniker. Hiss- och rulltrappsbranschen är en liten bransch som konkurrerar med många om liknande kompetens, men vi har en del unika fördelar som produkter som är lätta att förstå, används av många och är häftiga att jobba med. Det behöver branschen utnyttja ännu mera!

– Sedan kommer jag verkligen sakna alla kompetenta, drivna och otroligt sympatiska människor som jag haft förmånen att arbeta med de senaste åren! Det är just på grund av dessa engagerade branschkollegor som Hissförbundet kommer att lyckas med sina mål även i framtiden.

Du går vidare till nya utmaningar, vad ska du göra nu?

– Jag har fått möjligheten att ta ansvar för branschorganisationen Swedtrain, som faller väl in med det andra uppdrag som jag redan har haft vid sidan av Hissförbundet, Swerig. Båda föreningar är verksamma inom järnvägsindustrin och har sitt kansli vid Teknikföretagens Branschgrupper – varför jag även i fortsättningen kommer kunna följa fina Hissförbundet från nära håll, avslutar Anne.

Varmt tack till Anne för hennes insatser för Hissförbundet

– Vi tackar Anne för fint samarbete, hon har gjort en fantastisk insats för vår bransch. Anne tog över efter en annan uppskattad generalsekreterare och lyckades på väldigt kort tid med sitt strukturerade, dedikerade och idoga arbete föra Hissförbundet vidare till en ny nivå av engagemang och professionalism. Det har varit en ynnest att få jobba med henne under dessa år och Anne kommer att vara saknad. Nu ska vi ta hennes arbete vidare och fortsätta verka för säkra hissar och rulltrappor, säger ordförande Daniel Nyman.

Anne Geitmanns ersättare blir Sara Berggren som närmast kommer från SIS, Svenska institutet för standarder, där hon har arbetat som projektledare/committee manager. Överlämningen sker under senvåren 2023.


Nyheter


Med anledning av den oerhört tragiska olyckan den 29 december i Vårberg

Installation, underhåll, reparation och modernisering av hissar är aktiviteter som är förknippade med risker. För att minska risker och främja

Kort kommentar med anledning av olyckan med en bygghiss i Sundbyberg

Hissförbundet har nåtts av besked om olyckan med en bygghiss i Sundbyberg via media. Bygghissar omfattas inte av Hissförbundets uppdrag,

Boverkets sammanställning från besiktningsverksamheten år 2022

År 2022 års besiktningsstatistik visade att andelen motordrivna anordningar som vid återkommande besiktning hade någon form av brist, ligger på

Barn trycker på hissknapp

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas