YH-utbildningen Xenter: 5 nya starter beviljade!

Den 12 januari fick hiss- och rulltrappsutbildningen vid YH-Xenter fem ytterligare starter beviljade av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Och inte nog med det, även ersättningsnivån till skolan höjdes i den omfattning som skolan sedan länge har lobbat för.

Utbildningen till hiss- och rulltrappstekniker kräver större lokal med tung utrustning och en högre lärartäthet, vilket inte kan finansieras med samma belopp som ett vanligt klassrumsprogram. Att undervisa 25 elever samtidigt i ett hisschakt är helt enkelt en omöjlighet.

Xenter tackar branschen och alla som bidragit till att utbildningen blivit så pass vass för det stora engagemanget. Industrins stöd är faktiskt det enskilt viktigaste kriteriet för ett beviljande!

Ändrade förkunskapskrav ska ge fler sökande

De kommande utbildningarna kommer även i fortsättningen att vara på ett år och följer i stort sett samma upplägg som tidigare. En mycket positiv förändring är dock att kravet på förkunskap inom el tas bort. Istället utökas utbildningen från 200 yrkeshögskolepoäng (YHP) till 225 YHP då kursen Elkunskap förlängs med fyra veckor och Lärandet i arbete (LIA) med en vecka. Dessa åtgärder förväntas ge flera positiva effekter. Främst väntas fler sökanden i och med att utbildningen därmed öppnas upp för alla med gymnasieexamen och inte bara dem som fullföljt elprogrammet eller motsvarande. Även fler kvinnliga studerande, ett av skolans och branschens prioriterade mål, är en förhoppning.

Snart dags för praktik!

Hissförbundet gratulerar Xenter och ser framemot ett fortsatt gott samarbete, härnäst genom att stötta med praktikplatser för LIA-perioden den 6 mars – 12 maj 2023. Som tidigare år kommer de studerande att ansöka direkt till medlemsföretagen, men du är självklart välkommen att anmäla öppna platser på ditt företag till skolan också. Kontakta utbildningsledare Jan Sätherlund, jan.satherlund@botkyrka.se, 070-868 29 37.

Utbildningsledaren kommer gärna på besök

Detaljerad information om utbildningen samt en länk till ansökan finns på Xenters hemsida. Har du fler frågor kring LIA, utbildningen eller undrar hur ditt företag kan bidra? Gör som en rad medlemsföretag före dig och bjud in utbildningsledaren till ditt företag – mycket givande för alla deltagare! (Se ovan för kontaktuppgifter.)


Nyheter


Med anledning av den oerhört tragiska olyckan den 29 december i Vårberg

Installation, underhåll, reparation och modernisering av hissar är aktiviteter som är förknippade med risker. För att minska risker och främja

Kort kommentar med anledning av olyckan med en bygghiss i Sundbyberg

Hissförbundet har nåtts av besked om olyckan med en bygghiss i Sundbyberg via media. Bygghissar omfattas inte av Hissförbundets uppdrag,

Boverkets sammanställning från besiktningsverksamheten år 2022

År 2022 års besiktningsstatistik visade att andelen motordrivna anordningar som vid återkommande besiktning hade någon form av brist, ligger på

Barn trycker på hissknapp

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas