Hissnande hissmusik

Har du kommit på dig själv med att gnola på en melodi som är lite svår att fånga när du väl blir medveten om den? Kanske har du nyligen klivit ur en hiss! Hissförbundet har i samband med sitt 30-årsjubileum under 2022 undersökt hissmusikens uppkomst och hur musik idag istället kan används för att förstärka en upplevelse eller som rena hälsokuren.

Hissmusik har historiskt något av ett dåligt rykte. Hissmusik, eller skvalmusik, beskrivs ofta som lugn bakgrundsmusik du kan höra i exempelvis hissar på offentliga platser. Står det hissmusik i recensionen av en ny skiva är det sällan positivt, utan snarare någon recensent som anser musiken vara slätstruken.

Men visste du att genren har ett eget namn? Muzak är den musikgenre som traditionellt använts som bakgrundsmusik i hissar, varuhus och på arbetsplatser. Det är vanligen instrumentalmusik som ska påverka lyssnaren på olika sätt. Genren fick sitt namn efter general George Squiers företag Muzak (en sammanslagning av music och namnet på hans favoritföretag Kodak), då han kom på ett sätt att överföra ljud från en fonograf över elnätet. Idén marknadsfördes senare gentemot hotell och restauranger i New York och företaget blomstrade.

I början syftade musik inom Muzak-genren till att hålla hissresenärerna lugna vid en lång och på den tiden, för den mer ovana resenären, skrämmande hissresa i en skyskrapa. Idag syftar bakgrundsmusiken oftare till att få kunderna att stanna längre och handla mer i en affär, öka kundomsättningen i en restaurang eller göra så att personalen arbetar effektivare.

Sätt tonen för ditt varumärke

I dag vet forskarna att musik ger kroppsliga effekter som går att mäta kvantitativt. Musik väcker våra känslor. En studie visar att företag med musik som är anpassad till varumärkesidentiteten har betydligt större sannolikhet att bli ihågkommen jämfört med företag utan musik eller med musik som inte passar varumärket. Det finns ett starkt stöd för att bakgrundsmusik är att föredra framför tystnad, men också att valet av musik kan vara av stor betydelse för hur konsumenterna agerar på en marknadsplats. Därmed finns det alltså goda skäl att tipsa kunden om att spela hissmusik och gärna lägga lite extra möda på att anpassa sin spellista.

Även en rulltrappsfärd kan bli minnesvärd med hjälp av ljud. För den som besökt Skansen i Stockholm är det omisskännligt att du hamnat på just Skansen. Resan med rulltrappan ackompanjeras av galopperande hästar, skällande hundar och en galande tupp.

Bekämpa virus med musik

Så här i virustider kan det också vara värt att nämna att musik, särskilt lugn musik, tydligt sänker halten av stresshormonet kortisol. Även blodtrycket förbättras och hjärtslagen och andningen blir lugnare när vi hör musik vi tycker om. När vi lyssnar på musik bildar vi också fler antikroppar av typen IgA, vilket skyddar mot infektioner. Därmed kan lugn och behaglig musik i mindre utrymmen som en hiss bidra till mindre smittspridning!

Är du nyfiken på Muzak-genren? Du hittar spellistor på Spotify!


Nyheter


Barn trycker på hissknapp

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas

Hissförbundet i Göteborgs-Posten

Debatt: Med anledning av den oerhört tragiska dödsolyckan där femåriga Nima miste sitt liv har hissäkerhetsfrågan aktualiserats. Innan fler kommer

Möte med Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson om hissäkerhet

I början av september beslutade regeringen om nya krav på äldre hissar med farliga innerdörrar. Förordningsändringen innebär att hissar för

Slopade förkrav gav rekordmånga sökande och en klass med fler tjejer än någonsin tidigare

Är du nyfiken på vad som motiverar unga och dem som vill byta yrkesbana mitt i livet att välja en