30 år för säkrare hissar och rulltrappor med Hissförbundet

2022 firar Hissförbundet 30 årsjubileum. Vi tog en pratstund med Daniel Nyman, ordförande Hissförbundet om en spännande bransch i utveckling och om vilka frågor som är viktiga för Hissförbundet idag.

”Hiss- och rulltrappsbranschen är en fantastisk bransch, det finns väldigt mycket hjärta. Här tar folk hand om varandra och vill väl. Branschen är liten och väldigt familjär.”, berättar Daniel Nyman.

Engagemanget för branschens positiva utveckling är viktigt för Daniel av flera skäl. En bransch som går bra ger större möjligheter för det egna bolagets utveckling och samtidigt erbjuder branschföreningen en gemenskap och ett nätverk av kollegor. Dessutom får du möjlighet att vara med och påverka där besluten fattas.

”Vi är en liten bransch i ett stort samhälle. Som bransch behöver vi värna om kvalitet och säkerhet för de 3500 personer som arbetar med hissar och rulltrappor.”, fortsätter Daniel.

Hur hamnade du i hissbranschen från början och hur har resan sett ut?

”Jag började min karriär i hissbranschen hos en underleverantör och fick redan då höra att hissbranschen är speciell, den lämnar man inte igen. Det är lite som Hotel California och textraden ’You can check out any time you like, but you can never leave’. Det har stämt för mig! Efter många roliga år är jag fortfarande kvar i branschen, även om jag sedan dess har jobbat hos olika företag. Ordförandeskapet i Hissförbundet tog jag över 2015 efter ett par år som styrelseledamot.”

Att hiss- och rulltrappsbranschen är förhållandevis okänd märker Daniel på middagsbjudningar när frågan om vad han arbetar med kommer upp. Samtidigt kan hissar bjuda på spännande berättelser och upplevelser:

”Jag har en vurm för annorlunda hissar och har varit med om en del spännande hissfärder, så som i Värtaverkens skorsten, på taket på Kista Science Tower (som även är en av Sveriges snabbaste hissar med en hastighet om 5-6 m/s), den enda nu fungerande paternosterhissen i Sverige hos HSB på Flemminggatan, i Tjörnbrons pyloner och i världens högsta byggnad Burj Khalifa i Dubai. Kvar på listan över hissar att åka finns Öresundsbron och i ett vindkraftverk, jag skulle vilja se hur det ser ut på insidan. I oljeplattformarna på Nordsjön finns hissar i benen, men de hissarna står jag över.”, berättar Daniel.

Hur fortsätter Hissförbundet att vara en relevant förening i 30 år till?

”Säkerheten för användare och våra montörer är och kommer alltid vara branschens viktigaste fråga. Här spelar Hissförbundet en betydande roll som plattform för erfarenhetsutbyte och lärande.”

Branschens största utmaning är enligt Daniel kompetensförsörjning. Behovet av att nyanställa är stort hos i princip alla företag i branschen och kommer inte att minska de närmaste åren. Hissförbundet är idag medarrangör till en YH-utbildning i Stockholmsområdet, men det är långt ifrån tillräckligt och förbundets viktiga arbete med att locka unga till industrin måste fortsätta.

”Det är en rolig bransch med frihet under ansvar och fokus på teknik. Och jag tror bestämt att det finns en framtid här även för fler tjejer!”, menar Daniel.

Med nya frågor som hållbarhet, miljö och digitalisering på agendan finns det många spännande områden att fokusera på under de kommande 30 åren.

”Hissförbundet är ju summan av sina medlemmar. Så länge företagen ser ett mervärde med att engagera sig och att lyfta aktuella ämnen på agendan kommer Hissförbundet att fortsätta vara en relevant och viktig förening.”, avslutar Daniel.

 


Nyheter


Barn trycker på hissknapp

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas

Hissförbundet i Göteborgs-Posten

Debatt: Med anledning av den oerhört tragiska dödsolyckan där femåriga Nima miste sitt liv har hissäkerhetsfrågan aktualiserats. Innan fler kommer

Möte med Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson om hissäkerhet

I början av september beslutade regeringen om nya krav på äldre hissar med farliga innerdörrar. Förordningsändringen innebär att hissar för

Slopade förkrav gav rekordmånga sökande och en klass med fler tjejer än någonsin tidigare

Är du nyfiken på vad som motiverar unga och dem som vill byta yrkesbana mitt i livet att välja en