Besiktningar under coronapandemin

De europeiska besiktningsorganen European Accreditation (EA) publicerade riktlinjer för besiktningar e.d. i coronatider.

“CABs and NABs should continue to carry out their tasks to the extent that this is currently possible in view of the confinement measures taken at Member States level. They are encouraged to perform remote assessment techniques, including document reviews, as far as possible to substitute or complement on-site assessments. However, remote or virtual assessments will not always provide a substitute to on-site visits which are required by notified bodies under specific modules. When faced with such situations, CABs and NABs are required to act responsibly, to analyse the risk of providing services with deviations from the requirements and not to provide them if such deviations jeopardize the technical validity of that specific activity. CABs and NABs should also act with full transparency, informing affected clients of any change in the procedures and keeping records justifying the decisions taken.

These arrangements should however not put at risk the health and safety of products in the EU and the role that CABs and NABs play in conformity assessment. Notified Bodies are requested to inform the relevant authorities of any relevant issues relating to possible non-conformity of products, including where this may be relevant due to the need to postpone specific on-site visits in the context of the conformity assessment activities.”

 Här kan du ladda ner EA’s hela uttalande.


Nyheter


YH-utbildningen Xenter: 5 nya starter beviljade!

Utbildningen till hiss- och rulltrappstekniker kräver större lokal med tung utrustning och en högre lärartäthet, vilket inte kan finansieras med

Hissnande hissmusik

Hissmusik har historiskt något av ett dåligt rykte. Hissmusik, eller skvalmusik, beskrivs ofta som lugn bakgrundsmusik du kan höra i

Hissförbundet i Aktuella Byggen

Läs hela artikeln på i Aktuelle Byggen nr 6 2022 eller nedan på Byggnyheter.se. ”Användning och miljö styr valet av

Säkerhet och kompetensförsörjning teman för Hissförbundets höstmöte

Som gästtalare var Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare för Byggföretagen, inbjuden för att berätta om hur branschorganisationen arbetar med att förändra