Besiktningar under coronapandemin

De europeiska besiktningsorganen European Accreditation (EA) publicerade riktlinjer för besiktningar e.d. i coronatider.

“CABs and NABs should continue to carry out their tasks to the extent that this is currently possible in view of the confinement measures taken at Member States level. They are encouraged to perform remote assessment techniques, including document reviews, as far as possible to substitute or complement on-site assessments. However, remote or virtual assessments will not always provide a substitute to on-site visits which are required by notified bodies under specific modules. When faced with such situations, CABs and NABs are required to act responsibly, to analyse the risk of providing services with deviations from the requirements and not to provide them if such deviations jeopardize the technical validity of that specific activity. CABs and NABs should also act with full transparency, informing affected clients of any change in the procedures and keeping records justifying the decisions taken.

These arrangements should however not put at risk the health and safety of products in the EU and the role that CABs and NABs play in conformity assessment. Notified Bodies are requested to inform the relevant authorities of any relevant issues relating to possible non-conformity of products, including where this may be relevant due to the need to postpone specific on-site visits in the context of the conformity assessment activities.”

 Här kan du ladda ner EA’s hela uttalande.


Nyheter


Hissförbundet i Elektrikern

”För den som gillar både elektronik och mekanik är det här ett perfekt yrke”, tycker Sima Iskandar. Artikeln berättar även

Barn trycker på hissknapp

Remissvar över Boverkets rapport ”Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar”

Remissvar över Boverkets rapport ”Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar” 1.     Sammanfattning Hissförbundet välkomnar utredningen och

Hissförbundet firade 30-årsjubileum

2022 har Hissförbundet arbetat för säkrare hissar och rulltrappor i 30 år. Detta ville vi självklart fira tillsammans. Inför vårmötets

Barn trycker på hissknapp

Hissförbundet i byggtidningen Branschaktuellt

”Om en hiss ansågs vara säker för 100 år sedan så anses den vara säker än idag, vilket känns märkligt