Ny handbok: ”Brandskydd – Hissar” släpps 25 april 2016

I dag byggs det allt mer på höjden. Resliga byggnader kräver hissar för att tryggt och snabbt förflytta personer och material vertikalt. Men hissen påverkar byggnadens brandskydd. Därför ger Brandskyddsföreningen nu ut handboken Brandskydd – Hissar. Boken finns att köpa från och med den 25 april.

Syftet med boken Brandskydd – Hissar är att ge en bättre förståelse för hur hissars brandskydd fungerar. Boken ska vara en källa till kunskap och verka för ett smidigare arbete vid brandskyddets utformning när det gäller hissar. På ett lättillgängligt sätt tydliggör boken för aktuella regelverk och vilka olika aktörer som är inblandade då det är frågan om brandskydd och hissar.

Brandskydd – Hissar vänder sig i första hand till fastighetsägare, brandskyddsansvariga, besiktningsmän och hissleverantörer; dessa behöver information om hur brand och hissar interagerar.
I andra hand riktar sig boken till projektörer, specialister och sakkunniga inom området; dessa kan använda den som översikt och som hjälpmedel i kommunikation och korrespondens med uppdragsgivaren och allmänheten.

Informationen kan även vara värdefull för andra parter, till exempel byggnadsnämnder, byggherrar, räddningstjänster, utrymningsledare och kontrollansvariga.

Författare till boken är: Styrbjörn Andrén från Hissförbundets Tekniska Kommitté, Lennart Strandman från Kone AB, Lars Söderberg från Ramböll Sverige AB och Johan Westerlund från Briab – Brand- och Riskingenjörerna AB. Ville Bexander på Brandskyddsföreningen har fungerat som redaktörens sakkunniga inom området. Boken är utarbetad på uppdrag av Hissförbundet.

Utgivningsår: 2016

Mer information om boken Brandskydd – Hissar finns här

Läs mer här och beställ boken på Brandskyddsföreningens hemsida


Nyheter


Barn trycker på hissknapp

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas

Hissförbundet i Göteborgs-Posten

Debatt: Med anledning av den oerhört tragiska dödsolyckan där femåriga Nima miste sitt liv har hissäkerhetsfrågan aktualiserats. Innan fler kommer

Möte med Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson om hissäkerhet

I början av september beslutade regeringen om nya krav på äldre hissar med farliga innerdörrar. Förordningsändringen innebär att hissar för

Slopade förkrav gav rekordmånga sökande och en klass med fler tjejer än någonsin tidigare

Är du nyfiken på vad som motiverar unga och dem som vill byta yrkesbana mitt i livet att välja en