Hissförbundets ståndpunkt kring utredning om författningsändringar gällande tillgänglighet för studentbostäder med tidsbegränsat bygglov (S2014/6403/PBB)

Hissförbundet är positivt till att åtgärder vidtas för att öka bostadsbyggandet i Sverige. Vi anser dock att detta inte bör ske på bekostnad av tillgängligheten. Tvärtom vinner samhället på att
investera i tillgänglighet vid både permanenta nybyggnationer, uppförande av bostäder med
tidsbegränsat bygglov och i det befintliga bostadsbeståndet.

Hissförbundet anser att ett generellt undantag från kraven på tillgänglighet och användbarhet vid uppförande av studentbostäder med tidsbegränsat bygglov är ett stort steg bakåt i förhållande till ambitionen om att bygga ett samhälle som är tillgängligt och öppet för alla medborgare.

Särskilt sett i ljuset av de slopade kraven på tillgänglighet i vindsvåningar upp till 35 m2 som redan genomförts. Ett långsiktigt alternativ till slopade krav på tillgänglighet för vindsvåningar upp till
35 m2 hade varit att införa ett statligt investeringsstöd till hissinstallation och andra tillgänglighetsskapande åtgärder enligt förslagen i utredningen Bo bra hela livet (SOU2008:113). En lösning som skulle ha resulterat i både ett ökat utbud av bostäder samtidigt som det hade främjat
tillgängligheten. Ett sådant stöd har tidigare funnits i Sverige och finns idag i Finland. Eftersom
stödet i Finland har fallit väl ut har man trots vikande konjunktur beslutat att ökat de budgeterat
avsatta medlen från nuvarande 20 miljoner euro per år till 24-28 miljoner euro per år för perioden 2014-2017.*

Det undantag som nu utreds om att slopa kraven på tillgänglighet i studentbostäder med
tidsbegränsat bygglov kommer att leda till att personer med funktionshinder och äldre hindras från att besöka vänner och familj som bor i dessa otillgängliga studentbostäder. Undantaget kommer även att leda till att studenter med funktionshinder stängs ute från att bosätta sig i dessa studentbostäder.

Beslut om bostadsbyggande och bostadspolitik bör vara betydligt mer långsiktiga än att skapa snabba men otillgängliga lösningar på den akuta bristen på student och ungdomslägenheter.

Ladda ner ståndpunkten i pdf här.

Vill du veta mer, kontakta Charlotte Teglgaard,
Branschansvarig, Hissförbundet,
08-782 09 53,
charlotte.teglgaard@tebab.com


Nyheter


Nya medlemmar i Hissförbundet

Hissförbundet har fått två nya medlemmar: proptech-företaget Host Mobility från Mölndal och Interlift, specialisten för lyftutrustning från Sjöbo (associerad medlem). Varmt välkommen till

Hissförbundets Anne Geitmann lämnar vidare rollen som Generalsekreterare

Vad tar du med dig från åren som Hissförbundets generalsekreterare? – Vikten av att identifiera tydliga frågor med relevans för

YH-utbildningen Xenter: 5 nya starter beviljade!

Utbildningen till hiss- och rulltrappstekniker kräver större lokal med tung utrustning och en högre lärartäthet, vilket inte kan finansieras med

Hissnande hissmusik

Hissmusik har historiskt något av ett dåligt rykte. Hissmusik, eller skvalmusik, beskrivs ofta som lugn bakgrundsmusik du kan höra i