Nordisk hissmässa 9 oktober i Täby

Varmt välkommen till den första Nordiska hissmässan med fokus på nya möjligheter vid modernisering och Nordiska
Hissmästerskap 2014!

Hissförbundet är en av utställarna vid mässan som äger rum 9 oktober kl 12.00-18.00 i
Hissmekanos lokaler, Reprovägen 7 i Täby.

Ladda ner inbjudan och program här.


Nyheter


Med anledning av den oerhört tragiska olyckan den 29 december i Vårberg

Installation, underhåll, reparation och modernisering av hissar är aktiviteter som är förknippade med risker. För att minska risker och främja

Kort kommentar med anledning av olyckan med en bygghiss i Sundbyberg

Hissförbundet har nåtts av besked om olyckan med en bygghiss i Sundbyberg via media. Bygghissar omfattas inte av Hissförbundets uppdrag,

Boverkets sammanställning från besiktningsverksamheten år 2022

År 2022 års besiktningsstatistik visade att andelen motordrivna anordningar som vid återkommande besiktning hade någon form av brist, ligger på

Barn trycker på hissknapp

Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar

Informationsbladet Säkerhetsansvaret vilar på ägarens axlar innehåller information om ansvarsfrågan och säkerhetsriskerna med äldre hissar. Materialet är tänkt att delas