Utbilda dig till hisstekniker

Efterfrågan på hisstekniker är stor – framförallt i storstadsregionerna. Branschen behöver därför tillgång till ett jämnt inflöde av välutbildade och praktisk beprövade nya hisstekniker för att möta både planerade avgångar och nya behov av kompetenta medarbetare.

För att säkra kompetensförsörjningen till branschen är Hissförbundet delaktig i en yh-utbildning till hisstekniker i Tumba.