Utbildning

Hissförbundet arrangerar olika kurser för medlemmarna och är delaktig i två Yh-utbildnigar till hisstekniker.