Utbildning

Hissförbundet arrangerar olika kurser för medlemmarna och är delaktig i en Yh-utbildning till hisstekniker.