Kommittéer


Teknik- och säkerhetskommittén

Patrik Agardh, Ordförande

Kone AB

patrik.agardh@kone.com

Hissförbundets största kommitté med fokus på frågor kring säkerhet, teknik och standarder.

Kommunikationskommittén

Charlotte Teglgaard Pålsson, Ordförande

Motum AB

charlotte.teglgaard@motum.se

Driver och koordinerar förbundets kommunikation, marknadsföring och påverkansarbete

Utbildningskommittén

Styrbjörn Andrén, Ordförande

Kone AB

styrbjorn.andren@kone.com

Leder samarbetet med externa utbildningar på YH- och gymnasienivå samt ansvarar för Hissförbundets egen kursverksamhet.