Medlemsavgifter

Som medlem i Hissförbundet betalar man en serviceavgift och en medlemsavgift.

Serviceavgiften består av:

  • en fast del som för 2017 är 18 965 kr
  • en rörlig del på 118 kronor per omsatt miljon inom hissbranschen i Sverige. Baserat på en omsättning på 50 miljoner kronor blir den rörliga delen 50*118 = 5900 kronor.

Med en omsättning på 50 miljoner kronor landar serviceavgiften för 2017 på 18 965 kr + 5900 kr = 24 865 kronor (momspliktig, avdragsgill).

Medlemsavgiften i den ideella föreningen är för 2017, 31 kronor per omsatt miljon inom hissbranschen i Sverige. För ett bolag med en omsättning på 50 miljoner kr blir medlemsavgiften 50*31 = 1550 kronor (ej momspliktigt, ej avdragsgill).

För ett bolag med en omsättning på 50 Miljoner kronor blir den totala avgiften för 2017

24865
+
1550
=
26415 kronor