Telefon

08-782 08 50 (Växel)

E-post

Fax

08-660 33 78

Postadress

TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB
Box 5510
114 85 Stockholm

Besöksadress

Storgatan 5

Charlotte Teglgaard Pålsson

Generalsekreterare

08-782 09 53

charlotte.teglgaard@tebab.com