Kalendarium

Möte med Kommunikationskommittén 18 augusti

Välkommen till möte med Hissförbundets Kommunikationskommitté den 18 augusti 2022.

Digitalt via Teams

18 augusti 2022

Plats Digitalt via Teams
Tid 15:00-16:00
Dator och kaffekopp

Möte med Utbildningskommittén 6 september

Mötet äger rum i anslutning till Xenters ledningsgruppsmöte. Se separat kalenderkallelse

Botkyrka och digitalt

6 september 2022

Plats Xenter och digitalt via Teams
Handslag

Styrelsemöte 7 september

Hissförbundets styrelsemöte den 7 september kl. 13.00-15.00

Stockholm

7 september 2022

Plats Teknikföretagens Branschgrupper
Tid 13.00-15.00
Glashiss

Möte med Teknik- och Säkerhetskommittén 14 september

Välkommen till Hissförbundets Teknik- och Säkerhetskommitté den 14 september kl. 14.00-16.00. Länk till agendan  

Digitalt via Teams

14 september 2022

Plats Digitalt via Teams
Tid 14.00-16.00

Digital kurs i Entreprenadjuridik, två halvdagar

Goda kunskaper i byggandets spelregler kan vara helt avgörande för bygg- eller anläggningsentreprenörer. Deltagarna får grundläggande entreprenadjuridiska kunskaper för att

Digitalt

15 - 16 september 2022

Plats Digitalt
Tid 08.30-12.30 båda dagarna