Kalendarium


Kickstart digitalisering inriktning service- och installationsföretag

Välkommen till Kickstart digitalisering med inriktning mot service- och installationsföretag. Kickstart är ett digitaliseringsinitiativ med syfte att ge insikt och inspiration

13 september 2018

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Tid 9-16

Hissförbundets höstmöte 2018

Hissförbundets höstmöte hålls torsdag den 15 november på Elof Lindälvs Gymnasium i Kungsbacka. Inbjudan och program kommer att skickas ut

15 november 2018

Plats Elof Lindälvs Gymnasium, Kungsbacka

ELAs årsmöte 2019

European Lift Association:s årsmöte 2019 kommer att hållas 13-14 maj i London. Inbjudan och program kommer att skickas ut till

13 - 14 maj 2019

Plats London