Föreningsnyheter


Ny handbok om hissar för fastighetsägare

När den fungerar, är det få som tänker på hissen i det dagliga. Däremot kan det skapa mycket frustration och

Modernare byggregler och nya LOU på Hissförbundets årsmöte

Hissförbundet hade i år samlat drygt 30 medlemmar i samband med årsmötet som genomfördes på Teknikföretagen i Stockholm. Kurt Eliasson

Ska du till Almedalen – är du tillgänglig?

Inför Almedalsveckan uppmanas arrangörer att tänka på utformningen av sina evenemang och göra dem tillgängliga. För andra året i rad

Hissförbundet vinner ELA Award 2016

  Hissförbundet tilldelas priset 2016 baserat på det gedigna och framgångsrika arbete förbundet och dess medlemmar gjort i samband med

Välkommen till Elsäkerhetsverkets informationsträffar kring nya elsäkerhetslagen

Den nya elsäkerhetslagen ställer helt nya krav på företag som utför elinstallationer. Det innefattar bland annat krav på egenkontrollprogram och

Ansök nu till hissteknikerutbildningen i Tumba!

Ansökningsomgången är nu öppen för start i augusti/september 2017. Sista ansökningsdatum är 19 juni 2017. Läs mer om utbildningen och se film om hissteknikeryrket

Fortsatt beviljande för hissteknikerutbildningen i Tumba

Resultatet av årets ansökningsomgång för yrkeshögskoleutbildningar publicerades idag på Myndigheten för Yrkeshögskolans webbplats. Bland de utbildningar som får ett fortsatt

Hissförbundets svar på remiss kring tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

Att underlätta för kommunerna att bygga tillfälliga bostäder är i grunden en god och pragmatisk lösning och vi välkomnar därför

Ny version av Boverkets föreskrifter om hissar

1 januari 2017 trädde en ny version av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Hissförbundets rekommendation kring ställningar i rulltrappor

Rekommendation kring användandet av ställningar i rulltrappor. Det bästa är om rulltrappsföretagen säger nej till förfrågningar om att få använda